Meeting Register Page

VA-yngre årsmøte
Medlemmer i VA-yngre er kjernen til nettverket. Uten deres deltagelse og engasjement kunne ikke VA-yngre være en aktiv deltager i vannbransjen. VA-yngre medlemmer bidrar til nettverket ved å delta på arrangementer, være foredragsholdere eller rett og slett spre det glade VA-yngre budskapet.
For første gang i år vil medlemmene også få mulighet å påvirke hvordan arbeidsutvalget jobber.
På årsmøte kan medlemmene kommentere arbeidet utvalget gjør og komme med egne innspill. Vi i arbeidsutvalget tror dette vil styrke oss som faglig nettverk og motivere oss å jobbe med saker dere anser som viktig for vannbransjen.

Agenda til årsmøte:
• Foreta valg av nye medlemmer til arbeidsutvalget – Valgkomitéens innstilling vil presenteres til medlemmene for godkjenning
• Behandle eventuelle innmeldte forslag fra medlemmene
• Godkjenning av nye statutter til VA-yngre
• Presentasjon av siste års regnskap
• Presentasjon av årets budsjett
• Orientering om arbeidsutvalgets arbeid foregående år

Jun 2, 2022 11:00 AM in Oslo