Meeting Register Page

This meeting is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Chủ đề "Quản Lý Tài Chính Cá Nhân"
Buổi chia sẻ Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Diễn Ra Vào Lúc 20:00 - 22:00 Thứ 6 Hàng Tuần

Buổi chia sẻ với mong muốn giúp những ai đang gặp vấn đề về tài chính, dù ít tiền, nhiều tiền, nợ, mãi không có dư tiền ...

Buổi chia sẻ với một đích chia sẻ giá trị cho cộng đồng, không nhầm mục đích bán hàng, mối quan hệ hay tiền bạc. Hoàn toàn vô danh vô lợi
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Văn Hỉ.