Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Diogelwch Ar-lein
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Diogelwch Ar-lein
14:00-15:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg | This session will be delivered in Welsh.

Gweminar ar y cyd a gynhelir gan Cymunedau Digidol Cymru, gyda siaradwr gwadd o Uned Seiberdroseddu Heddlu Gogledd Cymru, a fydd yn cynnig cyngor ac arbenigedd ar y pynciau dan sylw.

Bydd amser ar gyfer sesiwn holi ac ateb ar y diwedd.

Mae’r sesiwn hon yn eich cyflwyno i’r sgiliau diogelwch ar-lein sylfaenol sy’n seiliedig ar Sgiliau Digidol Hanfodol Llywodraeth y DU.
Bydd yn ymdrin â:
• Cadw’n ddiogel ar wefannau
• Deall e-byst amheus
• Diogelwch cyfrineiriau
• Deall preifatrwydd ar-lein
• Adnoddau y gallwch eu defnyddio i ddysgu mwy am ddiogelwch ar-leinEr mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Feb 8, 2023 02:00 PM in London

Loading
* Required information