Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol
14:00-15:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg | This session will be delivered in Welsh

Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch chi eu defnyddio i ennyn diddordeb pobl mewn technoleg ddigidol. Bydd y sesiwn yn rhoi ysbrydoliaeth a syniadau ynglŷn â gweithgareddau ac offer digidol i chi eu defnyddio o ddydd i ddydd. Bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli ac yn rhoi syniadau i chi am sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw. Bydd y testunau sy’n cael eu trafod yn cynnwys hel atgofion, defnyddio YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, cerddoriaeth, gemau / posau, apiau creadigol, Google Maps/Google Earth i'ch arwain i ble y cawsoch eich geni neu’ch magu, a llawer mwy.

Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Jan 11, 2023 02:00 PM in London

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .