Meeting Register Page

Fördjupningskurs om FN:s arbete för nedrustning och för normer, regler och agerande mot krigsförbrytelser
Det finns inom FN en vilja att nå en värld fri från massförstörelsevapen, inhuman krigföring och grova krigsförbrytelser. Vägen till dessa mål fortsatt är lång, det syns dagligen i Ukraina, Myanmar och många andra konflikter. Behovet av ett starkt FN har därför aldrig varit större.

På denna kurs får vi ta del av senaste nytt inom några av de frågor inom fredsområdet som världssamfundet försöker nå framsteg i.

Du får kunskap om framväxten av den permanenta krigsförbrytardomstolen International Criminal Court och hur den fungerar idag, 25 år efter beslutet att inrätta den.

Du får insikt om hur FN:s arbete i fält för att röja minor och liknande vapen ser ut.

Du får en bakgrund till hur världen, genom olika rustningskontrollavtal, har försökt begränsa den roll kärnvapen har.

Målgrupp och avgift
Kursen är avgiftsfri, men endast öppen för medlemmar i Svenska FN-förbundet samt för elever och personal vid s k certifierade FN-skolor.
Är du inte redan medlem så bli medlem här: https://betalning.fn.se/pfs/memberregistration/ och ange "ny medlem" på medlemsfrågan i anmälningsformuläret.

Föreläsare
Jens Petersson, senior rådgivare inom freds, säkerhets och nedrustningsfrågor, Svenska FN-förbundet
Terese Johansson, projektledare elevengagemang FN-skola, Svenska FN-förbundet

Praktisk information
Föreläsningen kommer ske digitalt via ett meeting i verktyget Zoom. En personlig länk sänds automatiskt efter anmälan.
Se till att ansluta dig till samtalet i god tid innan kl 13 på kursdagen. Vid färre anmälda än 15 personer ställs kursen in, du meddelas i så fall i god tid om detta.

Apr 24, 2023 01:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information