Meeting Register Page

וובינר לרופאים עצמאיים - היערכות לסוף שנת המס
* ההשתתפות ללא עלות ומחייבת בהרשמה מראש וקבלת אישור השתתפות בדוא"ל
*בלעדי לרופאים ורופאות חברי הר"י

אנו מזמינים אתכם, רופאים ורופאות עצמאיים ובעלי קליניקות פרטיות לוובינר שיעשה לכם סדר בכל הנושאים הפיננסיים בעסק שלכם לקראת סוף שנת המס.
הוובינר מתאים למי שהינם עוסקים מורשים, בעלי חברה או לקראת מעבר משכיר לעצמאי.
הוובינר יאפשר לכם להעמיק את הידע הפיננסי שלכם, לתכנן את צעדיכם קדימה ולדעת מה כדאי לשאול את רואה החשבון שלכם.

הוובינר יסקור מגוון נושאים, ביניהם:

• דגשים בתכנוני מס לסוף שנה – מיסוי רווחים בראי עצמאי וחברה בע"מ
• מעבר מתלוש משכורת לדיווח הכנסות על בסיס חשבונית
• שיקולים כלכלים ומיסויים במעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ בסוף שנת מס
• חברת ארנק
• מיסוי רווחי הון והכנסות פסיביות
• מיסוי דמי שכירות
• הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה: העסקת בני זוג בעסק בקליניקה,השתלמויות מקצועיות השקעה בציוד חדש לקליניקה
והוצאות עסקיות אחרות.
ועוד..!

הוובינר יועבר על ידי רו"ח זהר ממן, דירקטור, ראש יחידת הרופאים העצמאיים ובעלי הקליניקות הפרטיות ב-BDO.
זהר הינו מרצה בכיר בעל ניסיון רב בהרצאות באקדמיה, לבעלי עסקים ויזמים וכן כותב בנושאי חשבונאות ועסקים.

משך הוובינר כ-שעה

Nov 22, 2021 08:00 PM in Jerusalem

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: BDO Israel.