Meeting Register Page

Meeting banner
SFAM Torsdagsmöten HT 2021
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till torsdagsmöte den 9/9, kl. 12.05-17.00.

Tema för dagen är det autonoma nervsystemets roll samt SBUs levande evidenskarta gällande PostCovid.

Lunchmöte kl. 12.05-12.50 samt efterföljande möte kl. 13.00-15.00

Mikael Elam, professor och överläkare i klinisk neurofysiologi, berättar om det autonoma nervsystemets roll och hur vi kan hantera dess störningar.

Det autonoma nervsystemet spelar en central roll i regleringen av en mängd kroppsliga system. Normala funktioner upprätthålls genom en balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Störningar i det autonoma nervsystemet förekommer vid flera sjukdomstillstånd och kan ge upphov till en mängd olika symtom. Autonoma reaktioner spelar också en roll vid smärta, stress och oro. Kunskap om det autonoma nervsystemet och dess störningar kan ge verktyg för att förklara och hantera många symtom inom vården.

Inledning: Sanna Althini, SFAM
Moderator: David Gyll, SFAM

Eftermiddagsmöte kl. 16.00-17.00

Elizabeth Åhsberg, SBU,presenterar resultatet av det löpande regeringsuppdraget om Postcovid.

Moderator: Meta Wiborgh, SFAM

TID: Den 9 september kl. 12.05—12.55 med efterföljande möten kl. 13.30-15 och 16-17 på samma möteslänk enligt nedan.

KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS och SFAMs Fortbildningsprojekts Youtube-kanaler.

Nästa möte planeras till den 23 september 2021
Loading
* Required information