Meeting Register Page

Meeting banner
Mikrobiota człowieka – zasiedlanie, powiązania z chorobami, potencjał terapeutyczny
Zapraszamy do udziału w sympozjum „Mikrobiota człowieka – zasiedlanie, powiązania z chorobami, potencjał terapeutyczny” organizowanym przez Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego przy wsparciu Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedziba w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia przeprowadzenia wydarzenia w trybie online oraz jeśli wyrazisz stosowną zgodę - na przesyłanie informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@ibb.waw.pl

Mar 22, 2023 09:55 AM in Warsaw

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .