Meeting Register Page

Meeting banner
Webinar Dynamieken van gezinshereniging
Als hulpverlener is het niet altijd gemakkelijk om de stress van het gezinsherenigingsproces te begrijpen en mensen hierin te begeleiden. Het effect op gezinsleden wordt vaak onderschat. Het is belangrijk om erover te spreken met cliënten en hen te begeleiden bij de extra uitdagingen die gezinshereniging met zich meebrengt. Het helpt om als hulpverlener inzicht te verwerven in de processen en dynamieken die spelen bij gezinshereniging. Deze opleiding biedt zowel theoretische achtergrond als praktische handvaten, casusbesprekingen en oefeningen.

Deze opleiding is voor medewerkers en vrijwilligers van OCMW’s en organisaties die mensen op de vlucht begeleiden in opdracht van OCMW’s. Dit vormingsaanbod is gratis dankzij de financiële steun van AMIF en POD Maatschappelijke Integratie.

Dec 15, 2022 10:00 AM in Brussels

Meeting logo
Loading
* Required information