Meeting Register Page

Meeting banner
Delavnice - ŠTIRI DIMENZIJE POSLOVNEGA USPEHA
Na Inštitutu ED organiziramo zadnji sklop brezplačnih spletnih delavnic v tem letu, kjer mednarodni strokovnjaki ponujajo vpogled v to, kako doseči poslovni uspeh z vzpostavitvijo participativnih načinov vodenja podjetja.

Na delavnicah bodo predavali mednarodno priznani strokovnjaki s področja lastništva zaposlenih in vključevanja zaposlenih v odločevalski proces.

Na delavnicah boste spoznali ŠTIRI DIMENZIJE POSLOVNEGA USPEHA:

1. Razumem kot lastnik - Orodja, veščine in znanja, ki so potrebne za razumevanje poslovnih odločitev.

2. Razmišljam kot lastnik - Transparentnost finančnih podatkov, ki se uporablja v namen informiranja in soodločanja.

3. Odločam kot lastnik - Sistem sodelovanja v odločitvah, ki dosega več avtonomije v okviru delovnega mesta in postavlja jasne meje soodločanja.

4. Postajam lastnik - Solastništvo podjetja poveže zgornje tri komponente (znanje, informacije in soodločanje) s finančno motivacijo za zaposlene.

Z nami bodo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki iz Slovenije, Velike Britanije in ZDA.

Delavnice sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija, tako da je udeležba brezplačna.

Spletne delavnice potekajo v živo med 21. septembrom in 19. oktobrom 2021 med 18:00 in 19:30.
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .