Meeting Register Page

Storytelling och digitala relationer med fokus på kulturarv
Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Att förmedla relevanta och spännande berättelser gör att människor känner en tydligare koppling till historien och kulturarvet. Johan Lindblom berättar om olika projekt och koncept för att skapa värdefulla digitala upplevelser med publiken i fokus.

Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han har en bakgrund som kulturvetare och kommunikatör med fokus på digitala medier.
Han har tjugo års erfarenhet av att jobba med kommunikation och utveckling av regionala kulturarvsverksamheter. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt
kring digitala relationer med fokus på storytelling.

Seminariet är en del av en serie träffar om smart kulturarvsturism och digital förmedling.

Feb 7, 2023 02:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information