Meeting Register Page

Meeting banner
Inna sprawiedliwość jest możliwa. Scenariusze na nową erę.
Instytut Prawa i Społeczeństwa - INPRIS oraz konsorcjum skupione wokół projektu TRIIAL zaprasza w czwartek, 9 czerwca w godzinach 14-17 na konferencję online “Inna sprawiedliwość jest możliwa. Scenariusze na nową erę”.

Każda epoka ma swoja wyzwania, ale wydaje się, że ostatni okres jest szczególnie, pod tym względem intensywny dla wymiaru sprawiedliwości. Naruszanie praworządności w krajach do tej pory uważanych za demokratyczne, dynamiczny rozwój technologii wywołany częściowo przez pandemię, która dosłownie zamknęła budynki sądów, czy wreszcie niespotykany wcześniej w Polsce napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy - to bilans tylko ostatnich kilku lat.

Ambicją organizatorów konferencji jest przedstawienie przynajmniej częściowej odpowiedzi na powyższe wyzwania. Jest to możliwe dzięki przyjęciu zaproszenia do wygłoszenia prezentacji przez światowej klasy akademików i praktyków zajmujących się na co dzień tymi zagadnieniami w Polsce oraz zagranicą.

Wierzymy, że inna sprawiedliwość jest możliwa - praworządna, przejrzysta, inkluzywna i odpowiadająca na autentyczne potrzeby obywateli i obywatelek. Spotkanie odbywa się na platformie ZOOM, a uczestnictwo wymaga uprzedniej rejestracji.

Jun 9, 2022 02:00 PM in Warsaw

Meeting logo
Loading
* Required information