Meeting Register Page

Meeting banner
VMC | Khóa đào tạo 'Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải'
Cùng với sự gia tăng các hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao thương quốc tế, doanh nghiệp sẽ luôn phải đặt mình trong tâm thế có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối mặt, giải quyết các rủi ro pháp lý dẫn đến phát sinh tranh chấp không mong muốn. Để giải quyết các tranh chấp này, cộng đồng doanh nghiệp hiện nay đang có xu hướng rõ nét trong tìm kiếm các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs) bên cạnh phương thức truyền thống và tòa án. ADR được biết tới với đặc trưng linh hoạt, hiệu quả cả về thời gian, chi phí và ngày càng được ưa chuộng trên thế giới. Chính phủ, vì thế, cũng đã quan tâm và ban hành các văn bản pháp luật tạo dựng và tiến tới hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các phương thức giải quyết tranh chấp này (trọng tài thương mại, hòa giải thương mại) để thúc đẩy ADRs phát triển, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Theo đó, nhằm giúp các doanh nghiệp, luật sư tiếp cận bài bản, có hệ thống các kiến thức về hòa giải thương mại và đặc biệt là các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế trong lĩnh vực này, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Khóa đào tạo trực tuyến chuyên sâu với chủ đề "Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải"

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:
>>> https://www.vmc.org.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-dao-tao-truc-tuyen-39;ky-nang-giai-quyet-tranh-chap-thong-qua-hoa-giai-thuong-mai-n875.html
Nov 6, 2021 02:00 PM
Nov 13, 2021 02:00 PM
Nov 20, 2021 02:00 PM
Nov 27, 2021 02:00 PM
Time shows in
Meeting logo
Loading
* Required information