Meeting Register Page

EUPATI opintoryhmä
Opintoryhmässä aiheena on korvattavuus.

Opintoryhmässä torstaina 13.1.2022klo 17-18.30 opimme, millaisia vaiheita kuuluu sairaala- ja avohoidon lääkkeiden arviointiin ja korvattavuuteen. Mitä tarkoittaa kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä, jonka uudistamista kovasti toivotaan? Millaiset asiat vaikuttavat lääkkeen hintaan ja korvattavuuteen ja miten potilaat voivat ottaa kantaa näihin hoitoonsa vaikuttaviin asioihin?

Tapaamisessa perehdytään myös siihen, kuinka potilasjärjestöt ja yksittäiset kansalaisetkin voivat osallistua Palveluvalikoimaneuvosto Palkon ja Lääkkeiden Hintalautakunta Hilan käsittelyihin.

Opintoryhmässä alustavat asiantuntijaproviisori Hanne Juuti ja Tiedeviestinnän ja yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Mirjami Tran Minh. Alustusten jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille, mutta mukaan voi tulla myös vain kuuntelemaan. Tilaisuutta ei tallenneta.

Tervetuloa mukaan!

Jan 13, 2022 05:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information