Meeting Register Page

Meeting banner
Yeşil Dönüşüm Gezegen-Toplum-Ekonomi İçin Son Şans 11. Yeşil Ekonomi Konferansı - Green Transformation Last Chance for Planet-Society-Economy 11th Green Economy Conference
Only a Turkish description of the event can be provided in this page due to the technical limits.
Tarih: 26 Kasım 2021, Cuma, 13.00 - 18.10

PROGRAM:

1. BÖLÜM: “Yeşil Dönüşüm / Yeşil İyileşme” neden şart?

Moderatör: Doç. Dr. Sevil Acar

13.00 - 13.05 - Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilciliği’nden Açılış Konuşması
13.05 - 13.10 - Yeşil Düşünce Derneği’nden Açılış Konuşması
13.10 - 13.40 - Sergey Lagodinsky (Avrupa Parlamentosu milletvekili) - Avrupa’nın Yeşil Dönüşümüne Dair Deneyimler ve Türkiye İçin Olası Öneriler
13.40 - 14.10 - Güven Sak (TEPAV) - Türkiye’de Yeşil Yeni Düzenin Çerçevesi ve Sunacağı Fırsatlar
14.10 - 14.40 Soru - Cevap

ARA: 14.40 - 14.55

2. BÖLÜM: “Nasıl Bir Dönüşüm?”

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı

14.55 - 15.00 Açılış
15.00 - 15.20 - Corinna Zierold (Industriall European Trade Union) - Uluslararası Emek Hareketi Perspektifinden Adil Dönüşüm
15.20 - 15.40 - Özlem Katısöz (İklim Eylem Ağı) - İklim Hareketi Perspektifinden Adil Dönüşüm
15.40 - 16.00 - Eyüp Özer (Birleşik Metal-İş Sendikası) - Türkiye Özelinde Emek Hareketi Açısından Adil Dönüşüm
16.00 - 16.30 - Soru - Cevap

ARA: 16.30 - 16.40

3. BÖLÜM: “Bildiri Sunumları”

Moderatör: Prof. Dr. Begüm Özkaynak

16.40 - 17.00 - Mehpare Toprak Korkmaz - Avrupa Yeşil Mutabakatı Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
17.00 - 17.10 - Soru - Cevap
17.10 - 17.30 - Emine Akyel - İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkileri: Zonguldak Maden İşçileri Gözünden Adil Geçiş
17.30 - 17.40 - Soru - Cevap
17.40 - 18.00 - Gökçen Bayram - Dünya’da ve Türkiye’de Yeşil Ekonomi Bağlamında Gıda Üretiminin Değerlendirilmesi ve Gıda Kayıplarının Belirlenmesi
18.00 - 18.10 - Soru - Cevap

Nov 26, 2021 01:00 PM in Istanbul

Meeting logo
Loading
* Required information