Meeting Register Page

Meeting banner
ECK Licht en Geluid Viering / ECK Light and Sound Service
Zondag 6 februari van 11:00-12:00: ECK Licht en Geluid Viering
Iedereen is van harte welkom op de ECK Licht en Geluid viering. Iedere viering richt zich op een aspect van Eckankar waarbij teksten uit de ECK werken, het zingen van HU, lezingen en groepsdiscussies het verloop van de dienst kenmerken. Ontmoet anderen die ook op zoek zijn om meer inzicht en goddelijke liefde in hun leven te brengen tijdens deze speciale vieringen van het Licht en Geluid van God.
Tijdens de bijeenkomsten kunt u boeken inkijken en aanschaffen. Deze zijn ook te bestellen via boeken@eckankar.nl.

Voorlopig vinden de Geluid van Ziel evenementen alleen via ZOOM bijeenkomsten plaats.

Thema: Alles op het juiste moment

Voor aanmelding vult u onderstaand formulier in of stuurt u een email naar contact@eckankar.nl. U krijgt dan een link om u aan te melden

---

Sunday, February 6 from 11:00-12:00: ECK Light & Sound Service
You are very welcome at the ECK Light and Sound Service. Each service focuses on an aspect of Eckankar in which texts from the ECK works, the singing of HU, lectures, and group discussions characterize the course of the service.
Meet others who are also looking to bring greater insight and divine love into their lives during these special celebrations of the Light and Sound of God.
During the meetings, you can view and purchase books. These can also be ordered via Boeken@eckankar.nl.

For the time being, the Sound of Soul events only takes place through ZOOM meetings.


Theme: All in Good Time

To attend this event, you must register in advance. Register by clicking on this link and filling in the form or emailing contact@eckankar.nl to receive your unique zoom link.

Feb 6, 2022 11:00 AM in Amsterdam

Meeting logo
Loading
* Required information