Meeting Register Page

Vebinar – Instrumenti za podsticaj privrednom razvoju i podršku privredi
Poštovani/a,

Dobrodošli na stranicu za prijavljivanje za učešće na akreditovanoj obuci/vebinaru.

Zbog adekvatnog evidentiranja Vaše prijave za akreditovanu obuku/vebinar, neophodno je da, pri registraciji, sledite dolenavdena uputstva.


UPUTSTVO ZA REGISTRACIJU:

1. Unesite Vaše puno ime i prezime u za to predviđene sekcije, koristeći latiničnu tastaturu (koristeći slova Š,Đ,Č,Ć,Đ,DŽ,Ž)
2. Navedite naziv opštine/grada/gradske opštine koristeći latiničnu tastaturu (koristeći slova Š,Đ,Č,Ć,Đ,DŽ,Ž)
3. Unesite oznaku o polu koristeći latiničnu tastaturu i u formatu : M (za muški pol) i Ž (za ženski pol)
4. Sekciju Organ/organizaciona jedinica popunjavate koristeći latiničnu tastaturu (koristeći slova Š,Đ,Č,Ć,Đ,DŽ,Ž) i u sledećem formatu:
- Ukoliko dolazite iz lokalne samouprave, navedite pun naziv organa u okviru kojeg se nalazi Vaše radno mesto upisujući jednu od sledećih kategorija: skupština grada, skupština opštine, skupština gradske opštine; gradsko veće, opštinsko veće, veće gradske opštine; gradska uprava, opštinska uprava, uprava gradske opštine; gradonačelnik - kabinet, predsednik opštine - kabinet, predsednik gradske opštine - kabinet;
- Ukoliko NE dolazite iz lokalne samouprave, navedite pun naziv institucije/javnog preduzeća/ustanove i sl.


Nakon odobrenja Vaše registracije na email adresu navedenu u registraciji dobićete elektronski generisanu poruku sa potvrdom o registraciji za učešće na obuci/vebinaru SKGO u kojoj će se nalaziti link za pristup konkretnom terminu obuke/vebinara (plavom bojom obeležen link „click here to join“).

U slučaju da imate bilo kakve tehničke probleme sa registracijom za obuku/vebinar možete se obratiti tehničkoj podršci SKGO putem e-mail adrese: vebinari@skgo.org .
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .