Meeting Register Page

Meeting banner
Bendradarbiavimo partnerysčių ir nedidelio masto partnerysčių konsultacija paraiškų teikėjams
Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad Jaunimo reikalų agentūra (toliau – JRA), kodas: 188681478, registruotos buveinės adresas Vytenio g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris +370 634 08299, el. pašto adresas info@jralt tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad šio sutikimo registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslu surinktus asmens duomenis perduotų tiesiogiai su renginio organizavimu susijusiems duomenų gavėjams, pvz., apgyvendinimo įstaigai, maitinimo įstaigai. 3.) Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys naudojami registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ar apklausa bus platinama (-os)) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 5 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu; 4.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jra.lt ar paštu) susipažinti su savo JRA tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 5. Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs (-usi) el. paštu info@jra.lt ir suprantu, jog tokiu atveju JRA negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su JRA veikla.

Sep 7, 2022 02:00 PM in Kyiv

Loading
* Required information