Meeting Register Page

Türkiye’de Yaşayan Mülteci Çocukların Eğitime Erişimi Konferansı

Nov 20, 2021 04:00 PM in Istanbul

Mülteci-Der'in logosu
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der).