Meeting Register Page

Meeting banner
Webinar Niet-begeleide minderjarigen
Als maatschappelijk werker kan je op verschillende manieren in contact komen met niet-begeleide minderjarigen (NBMV) die hun land ontvlucht zijn. De omstandigheden en impact van migratie zijn zeer specifiek voor deze groep. Deze kinderen en jongeren zijn behalve niet begeleid (en dus gescheiden van hun ouders en familie) ook in volle ontwikkeling. Een specifieke benadering en begeleiding is belangrijk. Deze opleiding biedt zowel theoretische achtergrond als praktische handvaten, casusbesprekingen en oefeningen.

Deze opleiding is voor medewerkers en vrijwilligers van OCMW’s en organisaties die mensen op de vlucht begeleiden in opdracht van OCMW’s. Dit vormingsaanbod is gratis dankzij de financiële steun van AMIF en POD Maatschappelijke Integratie.

Dec 19, 2022 10:00 AM in Brussels

Meeting logo
Loading
* Required information