Meeting Register Page

Meeting banner
Krajobraz kulturowy Łużyc zasobem transformacji regionu zgorzeleckiego
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dom Kołodzieja, Stowarzyszeniem Na Trójstyku, Fundacją Kuźnia, Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Rozwoju Terytorialnego oraz krajem związkowym Saksonią podejmie podczas spotkania temat rozpoznania szans wykorzystania zasobów kultury Łużyc.
Zasoby utożsamiane z domami przysłupowymi, zachowanymi XIX-wiecznymi zabytkami uzdrowiska w Opolnie-Zdroju, zamkami czy pałacami na tym terenie są niekwestionowanym atutem w poszukiwaniu nowej przyszłości dla tego regionu. Konferencja ma wskazać na kierunki myślenia polskich ekspertów na tle doświadczeń Saksonii w 30-letnim procesie transformacji oraz zachowywania kultury przemysłowej.

PROGRAM KONFERENCJI

I. Wystąpienia (11:00 – 12:30)
- Marek Sztark, przewodniczący Społecznej Rady Kultury Dolnego Śląska – Obywatelskie postawy ratownicze wobec zabytków na Dolnym Śląsku szansą na wyzwania współczesności
- Gordian Meyer-Plath, Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki Wolnego Kraju Saksonia – Ochrona zasobów i kultury przemysłowej w rejonach po-górniczych Saksonii
- prof. dr hab. inż. Magdalena Żmudzińska-Nowak, dr inż. Elżbieta Rdzawska, Politechnika Śląska – Wigancice Żytawskie – badania i koncepcje konserwatorskie ginącego dziedzictwa zabudowy Górnych Łużyc

II. Panel dyskusyjny (12:45 – 14:15)
- dr Kamila Kamińska, Uniwersytet Wrocławski
- dr hab. Krystyna Dziubacka, Uniwersytet Wrocławski
- Elżbieta Lech-Gotthardt, Stowarzyszenie Dom Kołodzieja
- Gordian Meyer-Plath, Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki Wolnego Kraju Saksonia
- dr Maciej Zathey, Instytut Rozwoju Terytorialnego

III. Zakończenie i przerwa obiadowa (14:15 – 15:15)

Data: 11 stycznia 2022 r., godz. 11:00
MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU STACJONARNIE LUB ONLINE
Miejsce: Zagroda Kołodzieja, Aleje Lipowe 1, Zgorzelec
Online: platforma Zoom

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

REJESTRACJA NA WYDARZENIE
Należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Informacje zostaną automatycznie wysłane na podany adres e-mail.

Jan 11, 2022 11:00 AM in Warsaw

Loading
* Required information