Meeting Register Page

Meeting banner
Feminist Forum
Etkinlikte simültane çeviri olacaktır. Her iki günün programı aşağıdaki gibidir. Katılmak için lütfen kayıt yaptırınız.

There will be simultaneous translation during the event. The schedule for both days is as follows. Please register to participate.
---
Bildiğimiz Dünyanın Sonu - Yeni İttifaklar
10. Uluslararası Feminist Forum

16 Nisan
18:30-19:10
Açılış Konuşması
Aylime Aslı Demir & Dr. Mühdan Sağlam

19:10-20:20
Olena Shevchenko
Insight LGBTQ Derneği, Kiev, Ukrayna

Dragana Todorovic
Mülteciler için Lezbiyenler, EL*C

20:35-21:30
Bombaları Yasaklamak, Patriyarkayı yıkmak
Ray Acheson

17 Nisan

18:30-19:00
Açılış Konuşması:
Yanlış Teorinin Kapanında Kısılı Kalmak
Prof. Dr. Talia Mae Bettcher

19:10-20:10
TERF Savaşları: Bir Giriş
Dr. S. Erikainen

20:20- 21:30
Siyah Trans Feminist Radikalizm
Prof. Dr. Marquis Bey

***

The end of the world as we know it – new alliances
10. International Feminist Forum

16 April
18:30-19:10
Opening Speech
Aylime Aslı Demir & Dr. Mühdan Sağlam

19:10-20:20
Olena Shevchenko
Insight LGBTQ NGO from Kyiv Ukraine

Dragana Todorovic
Lesbians for Refugees of EL*C

20:35-21:30
Banning the Bomb, Smashing the Patriarchy
Ray Acheson

17 April

18:30-19:00
Opening Speech
Trapped in the Wrong Theory
Prof. Dr. Talia Mae Bettcher

19:00-20:10
TERF wars: An introduction
Dr S. Erikainen

20:20- 21:30
Giving an Account of Black Trans Feminist Radicalism
Prof. Dr. Marquis Bey
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Kaos GL / Feminist Forum.