Meeting Register Page

Cynulliad Bwydd Caerdydd / Food Cardiff Gathering 3 Mai / 3 May
Food Cardiff Network Gathering/Cynulliad Rhwydwaith Bwyd Caerdydd
Join Cardiff's Good Food Revolution at the Food Cardiff network gathering on the 03/05/2022
The event will take place over Zoom from 4:00pm-5:30pm with opportunities to:
• Help develop Food Cardiff's vision for a good food future
• Connect with people and projects working on good food in the city
• Gain inspiration and ideas

Ymunwch â Chwyldro Bwyd Da Caerdydd yng nghynulliad rhwydwaith Bwyd Caerdydd ar 03/05/2022
Cynhelir digwyddiad dros Zoom rhwng 4yp a 5.30yp a bydd cyfleoedd i wneud y canlynol:
• Helpu i ddatblygu gweledigaeth Bwyd Caerdydd ar gyfer dyfodol bwyd da
• Cysylltu â phobl a phrosiectau sy'n gweithio ar fwyd da yn y ddinas
• Cael eich ysbrydoli a chael syniadau

May 3, 2022 04:00 PM in London

Meeting logo