Meeting Register Page

Archwilio Hanes Digidol gydag Casgliad y Werin Cymru
Archwilio Hanes Digidol gydag Casgliad y Werin Cymru

Yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, mae Cymunedau Digidol Cymru yn eich gwahodd i sesiwn i’ch ysbrydoli a’ch annog i fanteisio mwy ar fod ar-lein, drwy archwilio hanes digidol. Mae’r sesiwn hon wedi’i datblygu mewn partneriaeth gyda Chasgliad y Werin ac Amgueddfa Cymru, ac fe fydd yn cael ei gyd-arwain gan Cymunedau Digidol Cymru a Chasgliad y Werin Cymru.

Oes ganddoch chi ddiddordeb darganfod mwy o wybodaeth am hanes eich miltir sgwar? Neu’n awyddus i ddysgu mwy am enwau hanesyddol Cymru?
Yn y sesiwn hon byddwn yn:
· Trafod pam ei fod yn bwysig i ddysgu am ein hanes a’i gofnodi.
· Rhoi cyflwyniad i wefan Casgliad y Werin Cymru
· Eich cyfeirio at wybodaeth ac offer chwilio ar gyfer adnabod hanes Cymru trwy bodlediadau, cyfryngau cymdeithasol a Google.


Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Sep 21, 2022 10:00 AM in London

Loading
* Required information