Meeting Register Page

Meeting banner
CZ - Nouzové osvětlení | Obecný přehled
Prezentace je určena pro obchodníky, projektanty a techniky (konfigurace se neprobírá)
Úvod do problematiky nouzového osvětlení
- Rozdělení nouzového osvětlení
- Přehled svítidel
- Adresovatelný systém
- Konvenční systém s centrální baterií
- Adresovatelný systém s centrální baterií
- Úvod do návrhu nouzového osvětlení

Sep 8, 2022 01:00 PM in Prague Bratislava

Meeting logo
Loading
* Required information