Meeting Register Page

Min sexualitet. Min rätt
Veronica Österwall & Hanna Öfors från Funktionsrätt Sverige presenterar en ny kartläggning om den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdom.

Oct 26, 2021 12:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information