Meeting Register Page

B-kurs hållbar utveckling
Halva tiden kvar för att nå Globala målen!

Välkommen på FN-förbundets digitala B-kurs i hållbar utveckling. I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030-resolutionen för att säkra en hållbar utveckling. För att nå dit antogs 17 globala mål som ska nås till 2030.

Vi har kommit till halvtid i genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen. Under kursen får du en kort bakgrund till Agenda 2030 och lära dig mer om hur det går med genomförandet såväl globalt som nationellt.

För att förtydliga och konkretisera hur FN:s arbete påverkar utvecklingen i världen kommer du att få ta del av FN:s förbundets internationella programverksamhet under en workshop. Du får också höra FN:s livsmedelsprogram, WFP, berätta om hur deras arbete bidrar till minskad hunger och genomförandet av Agenda 2030.

Föreläsare
Malin Åberg Aas, senior rådgivare hållbar utveckling
Mikaela Engwall, internationell programansvarig
Joel Ekström, World Food Program

Apr 18, 2023 01:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information