Meeting Register Page

Projekta "Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu" seminārs
Informatīvs tiešsaistes seminārs LVAFA projektam D4, kurā LHEI iepazīstinās ar Rīgas līča ūdens organismu mijiedarbībām un to izmantošanu vides stāvokļa novērtēšanā.

May 27, 2022 02:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information