Meeting Register Page

Qjouren Extrainsatt Lunchföreläsning med Carin Holmberg
På grund av det stora intresset 12/9 har vi ordnat en ny chans att se Carin Holmbergs föreläsning:
VÅLD MOT KVINNOR I MISSBRUK OCH BEROENDE
- ETT KVINNOFRIDSBROTT BLAND ANDRA

Vilket stöd behöver kvinnor i missbruk/beroende som är utsatta för våld? Skiljer det sig från andra kvinnors behov? I den här föreläsningen blir frågor om hur man kan arbeta med våld i nära relationer när missbruk/beroende är en del av vardagen.

Föreläsare är Carin Holmberg, sociolog och författare
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .