Zoom Logo

הדרכה חודשית על פורטל עוקץ פנסיה - Shared screen with speaker view
yehuda
31:37
היתוכל להיתייחס בבקשה לנושא סיום עבודה...עם טופס 161...כיצד הפקדה אחרונה מקבלת ביטוי בטופס עזרכאשר לרוב ההפקדה האחרונה ודייוח על הפסקת עבודהטרם נקלטו במועד סיום יחסי עובד מעביד
NeamaA
32:43
שלום רב אני חדשה בנושא איפה אפשר לראות תחשבונות בנק של הקופות
Enrique
45:00
אני מקבל כבר כמה חודשים על כל העובדים שדווחו בחודש שעבר ולא החודש. זאת טעות.
yehuda
01:08:57
תודה
Lea
01:09:17
למה לפעמים שיוער הפקדה מצופה מגיע לאחר הפקדה של שנים , משהו משתנה במהלך הזמן? זה לא עובד חדש
NeamaA
01:09:47
NEAMAA@HMO.CO.IL
Ofra Aranbayov
01:10:13
ירון, הסברת מקסים.
NeamaA
01:10:19
הנה זה המייל שלי בקשר לחשבונות בנק של הקופות
Lea
01:11:11
המשך לשאלה על שיעור הפקדה מצופה בא.כ.ע באם בהיזון בשבוע הבא זה לא מופיע זה אומר שזה סודר?
Ofra Aranbayov
01:11:53
אני מאד נהנית לעבוד איתכם , יש לי כמעט אפס תקלות בפוליסות . ממליצה עליכם בחום. ל אשל שרותי מזון
Lea
01:12:24
תודה לכם