Zoom Logo

אקדמיה פוגשת שוק אנרגטי- התייעלות אנרגטית ובנייה ירוקה - Shared screen with speaker view
Shmuel Yerushalmi
01:15:35
שאלה מהזום. מה תפקיד המדינה בקידום התייעלות אנרגטית של המשק וכל כל מיני ארגונים וחברות? תודה! שמואל
energycom il
01:20:49
העברתי את השאלה לדניאל
Shmuel Yerushalmi
01:24:14
אבל השאלה האם הוא יעלה אותה לדיון. תיכף אכתוב שאלה למרצה מחיל האוויר ונראה האם יעלו אותה לדיון.
Shmuel Yerushalmi
01:28:10
שאלה למרצה מחיל האוויר. האם השיטות והטכנולוגיות לייעול האנרגיה בהן משתמש חיל האוויר, מתאימות במלואן לשימוש בתשתיות וגופים אזרחיים ועד כמה הטכנולוגיות הללו יכולות לסייע להתייעלות אנרגטית אפקטיבית של המשק? תודה! שמואל
Israel Ben - Dor
01:38:26
האם אפשר כי המצגות הנפלאות של המרצים יועלו לאתר כלשהו במרשתת והמשתתפים (אלו שנמצאים פיזית ואלו שנרשמו בזום ) יקבלו קישור להורדה / צפייה חוזרת ?
energycom il
01:43:36
בוודאי. כל החומרים יעלו לאתר של אנרגיקום
Liat Rogel Levy
02:03:53
הוא יותר ב"לא להסביר מאשר בלהסביר מה עושה המערכת...
Isak Duenyas
02:07:34
איך קוראים לחברה??
Liat Rogel Levy
02:16:36
שומעים רק את הפרופסור. לא את השאלות.
Imri M
02:16:42
שומעים
Imri M
02:16:54
את המרצה