webinar register page

Webinar banner
Isolation d'une toiture inclinée / Een hellend dak isoleren
[Nederlandse versie onderaan]

Par Anne Costa – Homegrade

La toiture est responsable de la plus grande perte de chaleur d'un logement. Il est donc prioritaire d'isoler les toitures d'un bâtiment, qu'elles soient inclinées ou plates.
Cette conférence abordera uniquement l'isolation d'une toiture inclinée et présentera les différentes manières d'isoler, ainsi que les points d'attention à ne pas négliger afin d'éviter les ponts thermiques.

Programme complet: https://bit.ly/3rbpKwh

---
Door Anne Costa – Homegrade

Het dak is verantwoordelijk voor het grootste warmteverlies van een woning. Het is dan ook van prioritair belang de daken van een gebouw te isoleren, of ze nu hellend of plat zijn. In deze lezing wordt alleen de isolatie van een hellend dak behandeld en worden de verschillende manieren van isoleren toegelicht, evenals de aandachtspunten die niet uit het oog mogen worden verloren om koudebruggen te voorkomen.

Volledig programma : https://bit.ly/3UUuvbx

Dec 13, 2022 12:30 PM in Brussels

Webinar logo
* Required information
Loading