webinar register page

Webinar banner
Isoler son logement avec des matériaux durables : pas plus compliqué et pas plus cher ? / Je woning isoleren met duurzame materialen: niet ingewikkelder en niet duurder?
[Nederlandse versie onderaan]

Par Camille MOMMER – Natura Mater

A l'heure de la Renolution, tous nos bâtiments sont appelés à être isolés pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La performance énergétique des matériaux est un des aspects déterminants, mais leur impact environnemental et leur mise en œuvre sont tout aussi importants. Quels sont ces matériaux et techniques qui permettent de rénover et isoler nos toitures, nos murs, nos sols sans alourdir le bilan environnemental de nos logements ? Quels sont leurs avantages ? Et à quel prix ?

Programme complet: https://bit.ly/3rbpKwh

---
Door Camille MOMMER – Natura Mater

In dit Renolution-tijdperk moeten al onze gebouwen geïsoleerd worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De energieprestatie van materialen is een van de bepalende aspecten, maar het milieueffect en de toepassing ervan zijn net zo belangrijk. Welke materialen en technieken stellen ons in staat onze daken, muren en vloeren te renoveren zonder de milieubalans van onze woningen te vergroten? Wat zijn hun voordelen? En tegen welke prijs?

Volledig programma : https://bit.ly/3UUuvbx

Oct 4, 2022 12:30 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .