webinar register page

Webinar banner
Jak uzwinnić metodykę PRINCE2?
Prowadzący: Robert Maślanek

Definicja zarządzania projektem wg PRINCE2 mówi, że „jest to planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wskaźników wykonania dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka”. Z drugiej strony metodyka PRINCE2 jasno wskazuje, że MUSI być dostosowana do warunków projektu.

Pytanie brzmi, czy można stosować metodykę PRINCE2 także do projektów zwinnych oraz jak to zrobić tak aby móc wykorzystać potencjał metodyki zdolnej do zarządzania dowolnym projektem?
Na webinarium odpowiemy na to pytanie.

Sep 23, 2021 05:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Asseco Academy.