webinar register page

Webinar banner
Po co nam kultura w zarządzaniu usługami IT?
Prowadzący: Michał Florys

Kultura określa, jak się zachowujesz, gdy nikt nie patrzy. Kultura zespołu to zbiór wartości, przekonań i praktyk współdzielonych przez grupę ludzi, oraz ich oczekiwań, jak powinny zachowywać się inni w grupie.

Jaka kultura jest Ci bliska? Jaką kulturę chcesz budować w organizacji? Jaka kultura najlepiej wspiera zwinne zarządzanie usługami? Na początek rozważymy następujące czynniki:
• Komunikacja (nisko- lub wysokokontekstowa)
• Ocena (bezpośrednia lub pośrednia negatywna informacja zwrotna)
• Perswazja (zasady lub zastosowanie)
• Przywództwo (egalitarne lub hierarchiczne)
• Decyzje (odgórne lub konsensus)
• Zaufanie (oparte o zadania lub relacje)
• Spór (unikanie lub eskalacja konfrontacji)
• Planowanie (liniowe lub elastyczne)

ITIL zawsze miał wiele do powiedzenia w temacie procesów i praktyk. Dzisiaj ITIL 4 mówi też o kulturze. Porozmawiajmy o niej.

Sep 16, 2021 05:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Asseco Academy.