webinar register page

Webinar banner
Solarity webinar - Fronius Tauro: inverter for commercial PV systems
Solarity invites you to join a webinar Fronius Tauro: inverter for commercial PV systems.
The main speakers will be Robert Sedmera and Petr Kotrba from Fronius. The webinar will be held in English and simultaneously translated to Czech. There will be a Q&A session at the end of the webinar, during which the presenters will be happy to answer your questions.
Agenda:
- Introduction of Solarity and Fronius
- Commercial Inverter TAURO
- Installation Instructions
- Data Communication
- Fronius Smart Meter (a bidirectional meter for energy consumption optimization)
- Initial Commissioning
- Monitoring via Fronius Solar.Web Application
- Service & Component Exchange
- Q & A
-------------------------------------------------------
Společnost Solarity vás zve na webinář Fronius Tauro: střídač pro komerční FV systémy
Hlavními řečníky budou Petr Kotrba a Robert Sedmera ze společnosti Fronius. Webinář se bude konat v angličtině a zároveň bude simultánně tlumočen do češtiny.
Na konci webináře proběhne sekce otázek, během níž prezentující rádi zodpoví vaše dotazy.
Program:
- Představení společností Solarity a Fronius
- Komerční střídač TAURO
- Instalace
- Přenos a zpracování dat
- Fronius Smart Meter (obousměrný měřič pro optimalizaci spotřeby)
- Uvedení systému do provozu
- Monitoring pomocí aplikace Fronius Solar.Web
- Servis a údržba
- Q&A

Jan 18, 2022 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marketing Solarity.