webinar register page

Webinar banner
Hvordan motvirke negativt stress og hardt arbeidspress?
Hardt arbeidspress, sterkt mellom jobb og hjem og lite trening er ikke uvanlig å oppleve for mange ledere og medarbeidere i dagens arbeidsliv. Vi ønsker å sette søkelyset på hva du som medarbeider man gjøre når du opplever negativt stress. Vi vil i dette webinaret blant annet fokusere på

- Hva kan du gjøre når du opplever symptomer på negativt stress?
- Hvordan skape seg handlingsrom for å få overskudd?

Oct 11, 2022 03:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AS3 Norge.