webinar register page

Reportando los Avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS MEDIOAMBIENTALES/Garapen Jasangarrirako Helburuei (GJH) buruzko Aurrerapenen berri ematea. INGURUMEN ARLOKO GJHk
En el marco de la actividad desarrollada con las Organizaciones Dinamizadoras de Clústeres del País Vasco en el ámbito de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en colaboración con UN Global Compact – Red Española del Pacto Mundial, presentamos este webinar sobre la elaboración de los Informes de Progreso en los ODS: cómo reportar los avances en los ODS, con especial énfasis en los ODS MEDIOAMBIENTALES, de especial relevancia en el ámbito empresarial.

Euskadiko Klusterren Antolakunde Dinamizatzaileekin 2030 Agendaren eta Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) esparruan egindako jardueraren baitan, eta NBEren Global Compact – Munduko Itunaren Espainiako Sarearekin, GJHei buruzko Aurrerapen Txostenak prestatzeari buruzko honako mintegia aurkezten dugu: nola jakinaraztea GJHei buruzko aurrerapenak, INGURUMEN ARLOKO GJHetan arreta jarriz, enpresa-eremuan bereziki garrantzitsuak direna

11:30 -11:35 Apertura y Presentación/Harrera eta Aurkezpena:
Aitor Cobanera, director de Desarrollo Empresarial/Enpresa Garapen Zuzendaria, SPRI
Javier Molero, director de Proyectos y Agenda 2030, Pacto Mundial de Naciones Unidas España

11:35 -12:35 Reportando los Avances en los ODS de la Agenda 2030: un Enfoque en los ODS MEDIOAMBIENTALES/ 2030 Agendaren GJHetan aurrerapenen berri ematea: INGURUMEN ARLOKO GJHetan ikuspegi bat
Rubén Carricondo, responsable de Agenda 2030, Pacto Mundial de Naciones Unidas España

12:35-12:40 Pausa

12:40-13:15 Experiencia Empresarial/Enpresen Esperientziak:
• Olga Martin, directora de ACLIMA
• Inés Alonso, directora de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, ZABALGARBI
• Jaione Badiola, Gerente de ASTIGARRAGA KIT LINE

13:15-13:25 Preguntas & respuestas/Galderak eta erantzunak

13:25-13:35 Cierre de la Sesión/Saioaren amaiera:
Asier Aranbarri Urzelai, director de Innovación Social, Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, Gobierno Vasco/ Berrikuntza Sozialaren zuzendaria, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agen

Jun 23, 2022 11:30 AM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .