webinar register page

Big Tech i zabójcze przejęcia a teleologia unijnego prawa konkurencji: co chroni Komisja Europejska w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw?
Czy prawo konkurencji działa tylko dla zysku ekonomicznego, jakim jest dobro konsumentów, czy też ma na celu wolność w rywalizowaniu i łączenie rynków? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają badania Moniki Cichuty Woźniak (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW).

Metodologię i wyniki badania będą komentować:
- dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, Centrum Badania Ustroju Unii Europejskiej, WPiA),
- dr Katarzyna Menszig-Wiese (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Wobec wysokiego stopnia koncentracji na rynkach cyfrowych i tworzenia się konglomeratów cyfrowych kilku spółek technologicznych (znanych pod akronimem GAMAM dla Google, Amazon, Meta, Apple i Microsoft – tzw. Big Tech), unijne prawo konkurencji zmaga się z kryzysem tożsamości. Debata ta ma wpływ m.in. na ocenę polityki ochrony konkurencji wobec transakcji na rynkach cyfrowych – tzw. zabójczych przejęć, czyli przejęć niewielkich, innowacyjnych spółek (start-upów) przez Big Tech. Skutki takich przejęć powinny być bowiem rozpatrywane w aspekcie szerszym niż jedynie konsekwencjalistycznym.

Wyniki badań zaprezentowane podczas seminarium dotyczą aksjologii, do której odwołuje się Komisja Europejska w decyzjach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Na początku, w oparciu o metodę formalno-dogmatyczną i analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wytypowano słowa kluczowe obrazujące cele unijnego prawa konkurencji i ich derywaty. Następnie przeanalizowano częstotliwość występowania powyższych wartości w decyzjach Komisji Europejskiej z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Na tej podstawie dokonano oceny, jakimi wartościami kieruje się Komisja Europejska przy ocenie transakcji między przedsiębiorcami.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.delab.uw.edu.pl/seminaria/big-tech-i-zabojcze-przejecia-a-teleologia-unijnego-prawa-konkurencji-co-chroni-komisja-europejska-w

Mar 20, 2023 05:00 PM in Warsaw

* Required information
Loading