webinar register page

Webinar banner
[ProPak Vietnam] Giải pháp thông minh cho nhà kho và trung tâm phân phối hiệu suất cao | Smart Solutions for High Efficiency Warehouse and Distribution Center
Những thách thức trong ngành thực phẩm và đồ uống phức tạp hơn bao giờ hết. Trong khi các sản phẩm ngày càng đa dạng thì các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm và thời hạn sử dụng cũng ngày càng cao.

Đối với việc vận chuyển, lưu trữ và phân loại Thực phẩm và Đồ uống, Interroll cung cấp các giải pháp thông minh và hiệu quả cho nhu cầu của bạn, giúp bạn phát triển doanh nghiệp bằng cách giảm chi phí và tối đa hóa năng suất trong Kho hàng và Trung tâm phân phối.

The challenges in the food and beverage industry are more complex than ever. While the variety of products is growing, the requirements for hygiene, food safety and shelf life are also increasing.

For the transport, storage and sortation of Food and Beverages, Interroll offers smart and efficient solutions for your needs which will help you grow your business by reducing costs and maximizing productivity in your Warehouse and Distribution Center.

Aug 3, 2022 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PROPAK VIETNAM 2022.