webinar register page

Webinar banner
Seminarium DELab UW "Nowoczesne tradycjonalistki? Analiza treści zdjęć publikowanych przez Instamatki na portalu Instagram w świetle koncepcji displaying families", Małgorzata Gawrońska
Celem projektu była analiza normatywnych wzorców macierzyństwa i jego wizualnych reprezentacji, a także dominujących dyskursów macierzyńskich na portalu Instagram. Ramą teoretyczną oraz inspiracją metodologiczną dla badania była koncepcja displaying families autorstwa Janet Finch, która zakorzeniona jest w paradygmacie teorii praktyk i zakłada imperatyw demonstrowania rodzinności w procesie jej „wytwarzania” i uzyskiwania społecznej legitymizacji.

W ramach przeprowadzonego badania jakościowej analizie treści z elementami semiologii poddałam 100 najpopularniejszych zdjęć spośród 1724 fotografii opublikowanych przez wybranych dziesięć popularnych influencerek parentingowych - Instamatek - w okresie sześciu miesięcy. W celu doboru próby, przez pięć dni, od 30 marca do 3 kwietnia 2020 roku obserwowałam na portalu Instagram wybrane hashtagi wykorzystywane przez Instamatki. Spośród profili, które w okresie obserwacji zamieściły przynajmniej jedno zdjęcie oznaczone przynajmniej jednym wybranym hashtagiem, wybrałam dziesięć najpopularniejszych, wyłączając przy tym profile celebrytów i osób publicznych znanych ze swojej aktywności innej niż działalność w przestrzeni mediów społecznościowych. Następnie wszystkie fotografie dostępne na wybranych profilach, które zamieszczono w okresie sześciu miesięcy wstecz, zostały zakodowane z uwzględnieniem daty publikacji, liczby polubień i komentarzy oraz przedstawionych na nich osób. W ten sposób zebrałam 1724 fotografie, spośród których wybrałam po 10 najpopularniejszych z każdego profilu, a wyselekcjonowanych sto fotografii poddałam analizie jakościowej z elementami semiologii.

Jun 20, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .