webinar register page

Webinar banner
#Projekt. Agile – czy planowanie w projekcie nadal obowiązuje?
Prowadzący: Mirosław Prywata

Planowanie jest zawsze.
• Czy planowanie to przeżytek?
• Czy planowanie wyszło z mody?
• Planowanie to przeżytek metod tradycyjnych? Czy na pewno tak jest?
• Planowanie to tylko projekt tradycyjny?

Przyjęło się, że planowanie to część tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, które może być pomijane w projektach zwinnych (patrz np. manifest Agile). Jak w każdym uproszczeniu, tak samo i tutaj nie do końca jest do prawda. Planowanie jest nieodłączną częścią każdego projektu - planujemy także w Agile, jednak planowanie to jest inne.

Na podstawie dwóch popularnych w Polsce podejść - PRINCE2 i AgilePM, przedstawię podobieństwa i różnice w podejściu do planowania w projekcie realizowanym tradycyjnie i zwinnie.

Oct 19, 2021 05:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Asseco Academy.