webinar register page

Webinar banner
Seminarium DELab UW "Uwarunkowania funkcjonowania ekosystemu blockchainowego w Polsce", Łukasz Jonak
Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki jakościowego badania polskiego ekosystemu blockchainowego, z naciskiem na uwarunkowania jego działania i perspektywy rozwoju. Dla działania tej branży istotne znaczenie mają ogólnogospodarcze czynniki związane z łatwością prowadzenia biznesu i poziomem ogólnego zaufania w relacjach biznes-państwo. Z drugiej strony kluczowe są kwestie związane z innowacyjną specyfiką branży, takie jak dostęp do finansowania ryzykownych przedsięwzięć, perspektywy regulacyjne dotyczące nowatorskich produktów i usług czy istnienie inicjatyw wspierających środowisko. Niebagatelne znaczenie ma też globalizacja branży blockchain/krypto, łatwość z jaką polskie firmy mogą wchodzić w relacje inwestorskie czy partnerskie z podmiotami z całego świata. Podczas wystąpienia zostanie omówiony łączny wpływ tych czynników na kształt polskiego ekosystemu blockchainowego.

Dec 15, 2021 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DELab UW.