webinar register page

Webinar banner
HCi - AS Test Webinar
Webinar HCi-AS test được tổ chức với mục đích mang tới thông tin không chỉ về bài test tính cách mà còn là những kiến thức bổ ích trong hành trình tuyển dụng của các doanh nghiệp. Các thắc mắc/câu hỏi sẽ được báo cáo viên là anh Nguyễn Đình Phúc - CEO HRnavi, công ty tư vấn tuyển dụng, giải đáp cuối chương trình.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ha Phuong.