webinar register page

Webinar banner
Webinar: Hướng dẫn chuyển tiền vào Tài khoản Phong tỏa Expatrio
Bạn muốn mở Tài khoản Phong tỏa Expatrio nhưng chưa biết chuyển tiền như thế nào? Hãy dến tham dự webinar để được hướng dẫn!

Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các bước chuyển tiền vào Tài khoản Phong tỏa Expatrio.

Bạn sẽ được hướng dẫn:
1. Các phương thức chuyển tiền vào Tài khoản Phong tỏa
2. Cách tải về Chứng nhận số dư Tài khoản Phong tỏa
3. Các dịch vụ miễn phí khác mà bạn sẽ cần khi du học Đức
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hoa.