webinar register page

Webinar banner
Service Manager w zwinnym świecie
Prowadzący: Mirosław Prywata

Agile Service Management to podejście zapewniające, że procesy ITSM odzwierciedlają wartości Agile i od samego początku są projektowane tak, by zapewnić „just enough” kontroli, by skutecznie i wydajnie dostarczać wartość poprzez usługi.

Istotą Agile Service Management - podobnie jak w Scrumie - jest mały, elastyczny i szybko adoptujący się zespół, skoncentrowany wokół produktu/ wartości. Zespół, który działa w większej sieci, definiując, projektując, wdrażając i ulepszając zwinne mikro-procesy i praktyki zarządzania usługami. Agile Service Manager w tym podejściu jest odpowiednikiem Scrum Mastera.

Szybko zmieniające się wymagania dotyczące usług wymagają równie szybko zmieniających się zdolności organizacyjnych. Jedną z nich jest zwinne zarządzanie usługami.

Jeśli jesteś Service Managerem, któremu bliskie są zwinne pryncypia, ale z drugiej strony, patrzysz na ITIL, także ten z nr 4, z całym jego rozmachem, i nie wiesz od czego zacząć, pozwól wprowadzić się w świat Agile Service Management.

Sep 30, 2021 05:30 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Asseco Academy.