webinar register page

Ciclo FALAMOS 05/05/2022
Informarase aos colexiados e colexiadas do estado da Psicoloxía das artes escénicas no
noso país, comunicando os movementos xenerados nas distintas comunidades
autónomas e abrindo a porta á creación dun movemento neste sentido no noso
Colexio.

Tamén se explicará a estrutura do programa mindfulmúsica creado e desenvolto por
Conversa Sicoloxía.

May 5, 2022 08:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .