webinar register page

DCW Gweminar Arbed Arian a Siopa’n Ddiogel Ar-lein
Arbed Arian a Siopa’n Ddiogel Ar-lein

Yn y weminar hon byddwn yn:
· Trafod diogelwch ar-lein wrth wneud trafodion ar-lein.
· Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan.
· Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg. This session will be delivered in Welsh.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Jan 19, 2022 02:00 PM in London

* Required information
Loading