webinar register page

GREEN NIGHT: İlişkimizin ömrü ne kadar?
Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü Öğrt.Gör. Kevser Çimenli moderatörlüğünde, atık yönetimi hiyerarşisi, atık azalımı, atık yönetiminde döngüsel ekonomi için iyi önerilerin oluşturulması konularında fikrimiz.org platformu, platformun işleyişi, Bornova Bölgesinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektörün katılımı ile gerçekleştirilen sürecin aktarılmasının yanı sıra döngüsel ekonomi, gıda israfı, sıfır atıkla yaşamak mümkün mü soruları tartışılacaktır.

Sep 24, 2021 01:15 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yaşar Üniversitesi.