webinar register page

Webinar banner
Demo av mässplattform inför Gymnasiemässan Digital 2021
gymnasium.se visar dig som är SYV hur du rgistrerar dig, loggar in och navigerar dig runt på mässan.

Nov 11, 2021 10:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: EMG Educations Media Group.